Δωρεάν μεταφορικά από 35€
Free shipping from 35€

Γενικοί Όροι Χρήσεως

Τελευταία ενημέρωση: 31/12/2020
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους κάτωθι «Όρους Χρήσεως» πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.iridaeditions.com και την αντίστοιχη σελίδα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΡΙΔΑ –IRIDA EDITIONS στο facebook, λειτουργούσα υπό την ατομική επιχείρηση Ηλιοπούλου Ρίζου Κανέλλα, Εκδόσεις Εμπορία Βιβλίων, Εκδόσεις Ίριδα, με έδρα επί της οδού Φαιδριάδων αρ. 104-106, ΤΚ 11364, Αθήνα.
Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας εναπόκειται στην αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους σας στους ‘’Όρους Χρήσεως’’. Οι όροι χρήσεως αφορούν όλους τους επισκέπτες, χρήστες και γενικά όσους αποκτούν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την υπηρεσία καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Με την είσοδο ή την χρήση της ‘’Υπηρεσίας’’ συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων, δεν θα πρέπει να εισέλθετε στην Υπηρεσία. Κατά την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα, αυτός υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή.

Δήλωση Αποποίησης

Οι Εκδόσεις ΙΡΙΔΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Οι εκδόσεις ΙΡΙΔΑ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, μέσω του δικτυακού του τόπου, πλην όμως δεν ευθύνονται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/ βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των εκδόσεων ΙΡΙΔΑ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα προς πώληση βιβλία, περιοδικά, ημερολόγια, CD, CDROM και υπόλοιπα προϊόντα που δεν είναι πνευματικής ιδιοκτησίας των εκδόσεών μας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των νομικών και/ή φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων.

Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των Εκδόσεων ΙΡΙΔΑ, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση, ενός και μόνο αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των εκδόσεων ΙΡΙΔΑ.

Αγορές- Όροι πωλήσεως

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από την Υπηρεσία, μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με την αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμών, των προσωπικών σας δεδομένων, όπως επεξηγείται στην «Πολιτική Απορρήτου» . Είστε απόλυτα υπεύθυνοι για τις παρεχόμενες πληροφορίες και την ακρίβειά τους.
Η σύμβαση πώλησης καταρτίζεται αυτόματα με την επιβεβαίωση της αγοράς από τον Πελάτη. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τους ειδικούς όρους πωλήσεως- παραγγελίας και αποστολής, οι οποίοι και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση. Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Για την υπαναχώρηση απαιτείται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας των εκδόσεων sales@iridaeditions.com ή η συμπλήρωση του  ειδικού εντύπου υπαναχώρησης . Η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει φυσικά ότι τα βιβλία θα επιστραφούνν στις εκδόσεις στην ίδια καλή κατάσταση όπως παρελήφθησαν από τον χρήστη (σε φροντισμένη συσκευασία που θα διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει φθορά κατά την επιστροφή), ότι δεν θα φέρουν καμία ένδειξη ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ή φωτοτυπηθεί. Οι επιστροφές θα γίνονται μαζί με το έντυπο υπαναχώρησης στη διεύθυνση Φαιδριάδων αρ. 104- 106 και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον χρήστη. Για να γίνει δεκτή η υπαναχώρηση/ επιστροφή θα ελέγχεται η κατάσταση των βιβλίων κατά τα ανωτέρω, ενώ για την ταχύτερη εξυπηρέτηση απαιτείται η αναφορά και του αριθμού της αποδείξεως. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μόνο μέσω τραπέζης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει ο χρήστης.
Ελαττωματικά και κακέκτυπα βιβλία / προϊόντα, αντικαθίστανται με έξοδα των εκδόσεων, εφόσον υπάρξει σχετική γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλο τρόπο επικοινωνίας.

Αποστολή newsletters κατόπιν συναίνεσης

Κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο, καλείστε να καταχωρίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν μπορεί να σας αποστέλλονται ενημερωτικά δελτία (newsletter), πέρα από μηνύματα για την εξέλιξη της παραγγελίας σας ή τη διαχείριση του λογαριασμού σας (πχ απώλεια κωδικών εισόδου). Νewsletters αποστέλλονται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος που έχουν συναινέσει ειδικά προς τούτο, είτε κατά την εγγραφή, είτε από την καρτέλα διαχείρισης προφίλ χρήστη και σε όσους ειδικά επιλέξουν αυτό από την αρχική σελίδα μας. Οποτεδήποτε ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει την συναίνεσή του αυτή.

Τερματισμός πρόσβασης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να διακόψουμε άμεσα την πρόσβαση στην Υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας και χωρίς ευθύνη μας, για οποιονδήποτε λόγο και συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης παραβίασης των παρόντων όρων.
Όλες οι διατάξεις των όρων που από την φύση τους διατηρούνται μετά τον τερματισμό της πρόσβασης, θα διατηρούνται, συμπεριλαμβανομένων, των διατάξεων ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθυνής για εγγύηση πέραν του προβλεπόμενου χρόνου, αποζημίωσης και περιορισμών ευθύνης.

Περιεχόμενο

Η Υπηρεσία σας επιτρέπει (στο προφίλ των εκδόσεων στο facebook) να δημοσιεύσετε, αποθηκεύσετε, μοιραστείτε και διαμοιραστείτε και σε κάθε περίπτωση να κοινοποιήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, βίντεο ή άλλο υλικό (‘’Περιεχόμενο’’). Είστε υπεύθυνοι για το υλικό που δύναστε να δημοσιεύεσετε στην ιστοσελίδα μας και διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ο, τιδήποτε παραβιάζει τους παρόντες όρους ή την πολιτική απορρήτου μας, τα προσωπικά δεδομένων άλλων ατόμων ή γενικά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οι φωτογραφίες, κείμενα και κάθε περιεχόμενο που δημοσιεύετε, διαμοιράζεται, αποθηκεύεται και μοιράζεται από την ιστοσελίδα μας αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία και δύναστε να το επαναδημοσιεύσετε ή το χρησιμοποιήσετε με κάθε νόμιμο μη κερδοσκοπικό τρόπο, με την προϋπόθεση να αναφέρετε την πηγή.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η Υπηρεσία μας περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων μερών, οι οποίες δεν μας ανήκουν και δεν ελέγχονται από εμάς.
Δεν έχουμε κανένα έλεγχο και επομένως ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις εν γένει πρακτικές οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή υπηρεσίας τρίτου μέρους. Πρέπει να γνωρίζετε και να δεχτείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι δεν ενεχόμαστε, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί από ή με την χρήση ή σε εξάρτηση με κάθε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθό ή υπηρεσία διατιθέμενη από ή διαμέσου τέτοιων ιστοσελίδων ή υπηρεσιών.

Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

Αλλαγές

Διατηρούμε το απόλυτο δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Εάν κάποια αναθεώρηση των όρων είναι ουσιώδης θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε γνωστοποίηση αυτής και του περιεχομένου της τουλάχιστον 15 ημέρες πριν. Τί θεωρείται ουσιώδης αλλαγή εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία- εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους παρόντες «Όρους Χρήσεως», παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@iridaeditions.com